Kontakt

 

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss på följande adresser:

 

Allmäna frågor

martin.joborn@konstakning.se

 

Tävlingsfrågor

tavlingsledare@konstakning.se

 

Sponsring

jenny.pikkarainen@konstakning.se

 

Funktionärsfrågor

sara.larsson@konstakning.se

 

ARRANGÖRER:

HUVUDSPONSORER:

Kontakt:

Instagram och Twitter: #smkonst och @SMkonst2014

Mejl: tavlingsledare@konstakning.se